Jak wygląda i ile trwa proces powstawania Welcome Booka?

Przygotowanie Welcome Booka składa się z trzech etapów: tworzenia treści, projektowania layoutu oraz składu. Etapy te są od siebie zależne zgodnie z poniższą ilustracją:

Proces tworzenia Welcome Booka

Proces tworzenia Welcome Booka 

Etap pierwszy: piszemy teksty i zbieramy zdjęcia

Pierwszy etap to tworzenie treści. Proponujemy zacząć od stworzenia konspektu – spisu treści, dopasowanego do specyfiki organizacji. Dzięki niemu łatwiej zapanujesz nad materiałem, mniejsze jest też ryzyko, że zapomnisz o czymś istotnym. Warto wiedzieć: nasi klienci na początku współpracy otrzymują obszerny przykładowy konspekt Welcome Booka, który może być dla nich inspiracją przy tworzeniu planu własnej publikacji.

Pisanie treści handbooka

Elementem tworzenia treści jest również zbieranie materiałów graficznych (zdjęć, ilustracji, logotypów), które można będzie wykorzystać w podręczniku nowego pracownika. Zdecydowanie lepiej wyglądają Welcome Booki zawierające zdjęcia firmowych wnętrz i pracowników, niż ilustracje stockowe pełniące rolę jedynie ozdobników – zadbaj więc o to, by przygotować możliwie obszerną bazę ilustracji.

Etap drugi: projektowanie layoutu Welcome Booka

Na początku tego etapu będziemy chcieli porozmawiać na temat Twoich wyobrażeń na temat wyglądu publikacji, jej odbiorców i miejsca Welcome Booka w procesie komunikowania się z załogą.

Aby przejść do etapu drugiego – projektowania layoutu publikacji – nie jest konieczne całkowite ukończenie etapu pierwszego, czyli prac nad tekstem. Grafik kreatywny, tworząc układ graficzny Welcome Booka, i tak pracuje na jego fragmencie, z którego tworzy 2-3 przykładowe rozkładówki. Nie jest mu więc potrzebna dopracowana całość – czas prac grafika nad layoutem możesz więc wykorzystać na szlifowanie materiału tekstowego.

Projektowanie layoutu handbooka

Ważne natomiast jest, by fragment, który trafi do projektanta, miał już docelową strukturę. Zupełnie inaczej projektuje się publikację pisaną tekstem ciągłym, a inaczej tę złożoną z licznych śródtytułów, wtrąceń, tabel i schematów. 

Po przedstawieniu propozycji kreatywnej (będą to 2-3 przykładowe rozkładówki obrazujące koncepcję proponowaną przez grafika) następuje etap poprawek do layoutu: możesz zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych koncepcji. Po ich uwzględnieniu – bądź przenegocjowaniu z grafikiem – powstaje docelowy layout, gotowy do przekazania do składu.

Etap trzeci: składamy wszystko w całość

Rozpoczęcie składu, czyli procesu układania treści w layoucie, jest jednocześnie końcem prac nad treścią publikacji. To moment, gdy tekst opuszcza na zawsze Worda i trafia do programu do składu, w którym jest formatowany i uzupełniany ilustracjami i innymi elementami graficznymi przewidzianymi w layoucie.

Na gotowym składzie w postaci pliku PDF możesz nanosić swoje uwagi w formie komentarzy – zarówno do warstwy wizualnej, jak i merytorycznej. Na tym etapie poprawki do treści powinny był ograniczone do pojedynczych korekt, usunięć bądź dopisków.

nanoszenie poprawek na pdf

Nasz grafik będzie cierpliwie nanosił Twoje poprawki – w zależności od ustaleń możliwych jest kilka rund takich korekt. Po ich zakończeniu Welcome Book będzie gotowy do rozpowszechnienia w formie elektronicznej bądź do przesłania do drukarni. Gratulacje!

Ile trwa stworzenie Welcome Booka?

Każdy z opisanych etapów może przebiec ekspresowo, ale może się też wydłużyć – wszystko zależy od stopnia mobilizacji po Twojej i po naszej stronie.

Praktyka pokazuje, że optymalny czas, jaki należy przewidzieć na prace nad Welcome Bookiem to łącznie ok. pięć-sześć tygodni. Zdarzały nam się jednak projekty, w których musieliśmy zmieścić się w znacznie krótszym czasie (nawet 7-10 dni) – to również da się zrobić.

Zachęcamy do kontaktu – odpowiemy na wszelkie pytania.

Autor: Jacek Gruszczyński, kierownik projektów w WelcomeBook.pl.
Specjalizuje się w projektowaniu czasopism firmowych oraz narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Możesz się z nim skontaktować pod adresem jacek@welcomebook.pl oraz pod numerem 503 633 895.

Szukasz inspiracji?

148 pomysłów na treść Welcome Booka